plda

Vrucht van meer dan 30 jaar ervaring met douaneprogrammatuur, werkend op het IBM System i (as400/i-series) platform, biedt onze software alle essentiële functionaliteit terwijl ze uiterst eenvoudig blijft om te beheersen. De opdrachten zijn eenvoudig en logisch, de bewerkingen zijn vlot en elke fout kan makkelijk rechtgezet worden. De volledige software is uitgerust met een webinterface en heeft veel toegevoegde functionaliteit. Onze software is geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven.

Kortom, CSM Avanti PLDA, is een niet te missen oplossing voor ieder bedrijf met douaneformaliteiten. Deze software-toepassing op het IBM system i platform (iseries/as400) heeft geen link met derden nodig enkel een internet verbinding om met de douane te communiceren.

CSM avanti PLDA biedt alle mogelijkheden om import en export PLDA aangiften gecontroleerd en gebruiksvriendelijk aan te maken en door te sturen naar de douane. Of het nu gaat om een aangifte voor het vrije verkeer, ten verbruik, voor tijdelijke invoer, voor wederinvoer, voor inslag in entrepot, uitvoer, enz. : alle import en export PLDA aangiften kunnen passend worden opgemaakt.

In functie van het type aangifte zal het systeem de gebruiker passende schermen en begeleiding aanbieden.


Zo bijvoorbeeld bij de voorafgaande documenten worden de velden voor opgave van het nummer, de datum en de waarde, en andere velde pas actief nadat de gebruiker het soort document heeft opgegeven.Bij de aanmaak van een aangifte kan de gebruiker vertrekken van een bestaand document of van vooraf klaargemaakte templates. In beide gevallen moeten alleen de afwijkende gegevens opgegeven of bijgevuld worden.

Verder zijn aan alle velden tabellen (F4-lijsten) gelinkt die eenvoudig kunnen opgevraagd worden. Men kan zo makkelijk tussen alle codes de juiste selecteren. In deze tabellen is tevens een omschrijving en eventuele verwijzing naar de wetteksten opgenomen zodat men niet altijd ver hoeft te zoeken om de juiste code te vinden. Deze tabellen zijn niet alleen actief op klassieke zaken zoals het soort aangifte, de vervoerswijze, de landen, locaties, taric-codes maar evengoed voor de douanekantoren, de preferenties,de bijgevoegde documenten, de bijzondere regimes, communautaire regeling, bijzondere vermeldingen,enz.De doorsturing naar de douane wordt gerealiseerd via een webservice (SOAP) met de douane. Het enige wat men hiervoor nodig heeft is een internetverbinding. (geen link met Dexx of Seagha). Als er een foutieve aangifte wordt doorgezonden zorgt de module voor een uitermate gebruiksvriendelijke begeleiding. Alle ontvangen foutmeldingen worden immers omgezet in begrijpelijke tekst. Men kan eenvoudig vanuit de aangifte de foutenlijst oproepen en afpunten terwijl men de correcties uitvoert.Wij staan steeds ter uwer beschikking mocht U vragen hebben, geïnteresseerd zijn in extra informatie of een demonstratie bij U ter plaatse wensen.

Contactgegevens

CSM bv
Braambessendreef 6
B - 8020 Oostkamp
Tel. 050/84.23.05

Partnerships

IBM business partner

Lexmark partner club

CSM Software

Ontdek onze andere software-toepassingen. Meer…